Gods liefde voor ons (Deel 1: 1 Johannes 4: 19)

Thema: Gods liefde voor ons
Tekst: 1 Johannes 4: 19
Tekstgedeelte(n): Lucas 19: 1-10
1 Johannes 4: 7 - 5: 4a
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 20 september 1998
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van het volgende deel gelezen worden.
De prekenserie bestaat uit: 1Jo04v19 (Deel 1), 1Jo04v16b (Deel 2)
Vertaling:

Engelse vertaling beschikbaar:
1Jo04v19 - Gods love for us (Part 1: 1 John 4: 19)

Aanwijzingen voor de Liturgie

 1. Votum en zegengroet
 2. Ps. 136: 1-5 (beurtzang)
 3. (Wet en daarna zingen Ps. 143: 1, 8-9)
 4. Gebed
 5. Lezen: Lucas 19: 1-10
 6. Ps. 116: 2 (daarbij denken aan Zacheüs die bevrijd werd)
 7. lezen: 1 Johannes 4: 7 - 5: 4a
 8. Ps. 62: 1
 9. Tekst: 1 Johannes 4: 19
 10. Preek
 11. Ps. 63: 2-3
 12. (Geloofsbelijdenis Gez. 3)
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Ps. 103: 5, 7
 16. Zegen

Vandaag willen we aandacht geven aan de liefde. Waarom? Omdat in de Bijbel de liefde ook heel centraal is. De wet vraagt: liefde tot God en je naasten? We lazen ook in de Bijbel: God is liefde. En: Liefde hoort bij gelovigen. Ja, Johannes zegt: zonder liefde ben je geen gelovige.

Liefde is centraal. Het is kenmerkend voor God, maar behoort ook kenmerk te zijn voor christenen. Daaraan zijn christenen te herkennen, zegt Johannes. En zo spreekt ook Jezus en eigenlijk kom je dat overal in de Bijbel tegen.

Maar is liefde nu zo typisch christelijk?
Hoor je de hele wereld niet zingen over de liefde. Overal klinken oproepen: laten we een beetje lief zijn voor elkaar. Geef liefde aan elkaar en laat de oorlogen ophouden. Wie wil dat niet?
Wie in de wereld is nu tégen de liefde? Iedereen is er voor.
Hebt u wel eens iemand horen roepen: weg met de liefde?

Is liefde nou echt iets bijzonder voor christenen? En dan zegt de Bijbel: 'Ja!' En Johannes laat weten: de liefde die christenen hebben en kennen en laten zien is anders, meer en diepgaander dan de liefde in de wereld.

Johannes zegt: onze liefde is iets bijzonders. Want wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad. Onze liefde hebben we geleerd van God. Onze liefde is iets goddelijks. Kijk maar goed naar Gods liefde. Die is heel bijzonder. Het is een liefde die groter en mooier en meer omvattend is. Een liefde die wonderlijk is. En die liefde gaat ons beheersen.

Daar wil ik graag aandacht aan geven op deze dag.

Gods liefde voor ons

 1. die liefde is echt heel bijzonder
 2. die liefde is een kracht van God
 3. die liefde maakt ons echt anders

1. Die liefde is echt heel bijzonder

Liefde is voor veel mensen zoiets als aardig zijn. Lief zijn voor elkaar. En dat is goed. Maar Gods liefde is anders, dieper, verdergaand. Ja, je kunt als het ware zeggen: Gods liefde komt van een andere planeet. Gods liefde is zelfs zó buitengewoon, dat er mensen zijn die het maar vreemd vinden en zich er zelfs wel aan ergeren.

Om dat bijzondere aan te voelen en te begrijpen even het volgende:
Stel je voor: je gaat 's morgens vroeg een wandelingetje maken. Maar, als je je huis uitstapt, zie je die vervelende buurjongen wat rommelen bij de auto van zijn vader. Die jongen heeft aan de buurt door zijn gedrag al vaak ergernis gegeven. Lawaaiig en brutaal. Ook jij hebt je er al vaker aan gestoord. Hij is nog maar 15 en heeft dus nog geen rijbewijs. Maar kijk, hij stapt in de auto. En je denkt: o nee, hè. Maar, je hoort even later de motor loeiend aangaan. O nee, kijk, de auto komt met een schok in beweging; hij schiet achter uit het garagepad af de weg op. Stopt en stuift dan vooruit. Maar oh, hij komt recht op jouw tuin af. De jongen heeft geen macht over het stuur.
Hij schiet schuin over de stoep, ramt het mooie hek kapot dat je net vorig jaar neergezet hebt; trekt een diep spoor door je gazon en bloemperkje; weg je mooie bolletjes en plantjes; en met een bocht schiet hij weer terug de straat op. Ook de brievenbus rijdt hij nog even in stukken. Poeh, gelukkig, hij komt op straat tot stilstand.
Even is het stil. Dan stapt de buurjongen uit en hij kijkt naar je.

Nu moet je reageren en een beslissing nemen.
Je hebt drie mogelijkheden:

I. Je kunt hem gewoon eerlijk en rechtvaardig behandelen.
Je moppert kwaad en geeft hem precies wat hij verdient: "Zo je hebt er een mooi zootje van gemaakt. Ik roep de politie en je krijgt een bekeuring omdat je zonder rijbewijs bent gaan rijden. Dan bel ik je ouders om te vertellen wat er gebeurd is. En dan zal je een baantje moeten gaan zoeken om de schade aan mijn tuin en brievenbus te betalen".
Als je zo doet, ben je geen slecht mens. Je geeft hem gewoon precies wat hij verdient: niet meer en niet minder.

II. Maar misschien kies je voor de tweede mogelijkheid: Je wilt barmhartig zijn voor de jongen. Je zegt: "Joh, ik zal de politie er buiten laten, maar ik moet wel je ouders bellen en dan bepalen we wat de schade is en dat zal je toch echt moeten betalen".
De jongen zal waarschijnlijk blij en dankbaar zijn, dat je er verder geen werk van wilt maken. Dat je barmhartig bent. Je bewijst hem liefde.

III. Maar er is ook een derde mogelijkheid om te reageren.
Je zou de irritante jongen met genade kunnen behandelen, echt overladen met liefdebewijzen.
"Jongen, je hebt er echt een zootje van gemaakt; moet je kijken: mijn hek, tuin en brievenbus helemaal kapot. Vorig jaar met veel inspanning mooi voor elkaar gemaakt en moet je kijken. Maar kom, ik zal de politie niet bellen. Ik zal je ouders ook niet bellen, want dan krijg je grote problemen. En die tuin, het hek en die brievenbus - die maak ik zelf wel weer in orde. Kom nu eens even bij mij binnen; we gaan samen ontbijten, en dan moet je mij eens vertellen wat er met je aan de hand is, want het gaat niet goed met jou, denk ik. Laten we samen eens nadenken over jouw manier van leven en je toekomst. Wil je dat? Ik wil me echt voor je inzetten om wat van je leven te maken en desnoods daar ook de kosten voor betalen.

Wat vindt u van die laatste keus?
Een beetje vreemd? Oké. Ik zeg ook niet dat u dit met al uw buurjongens moet gaan doen. Maar dit is nou bijbelse genade: liefde van God, die echt wonderlijk aandoet. Liefde terwijl er geen reden was om lief te hebben. Dit is nu de liefde die God geeft aan u, jou en mij.

Van deze liefde wordt wel gezegd: dat is dom. Je neemt wel een risico. Morgen pakt die jongen misschien weer de auto en rijdt hij je hele tuin of je hele huis aan flarden.
Ja, inderdaad. Dat zou best kunnen. Genade geven, deze liefde geven is een risico. En wij denken zomaar bij onszelf: zulke verregaande liefde is te genadig. Deze liefde gaat te ver. Het risico is erg groot dat er misbruik van gemaakt wordt. En dat is zo. Dat gevaar is er.

Maar die wonderlijke liefde, die buitengewone genade, kan die buurjongen ook zó in zijn ziel raken ('boem'), dat zijn hele leven er anders van wordt. Dat jij in zijn leven een grote invloed kan krijgen en zo'n jongen zelfs op een totaal ander spoor komt. Die buitengewone liefde kan van grote positieve invloed zijn, zodat mensen echt een ander leven beginnen.

Zo werkte God ook met mij en ons, zegt Johannes. Wij hebben lief, OMDAT God ons eerst liefgehad heeft: DAAROM hebben wij lief. God heeft ons met zijn liefde overladen en overweldigd, verbaasd doen staan. Ons hart geraakt ('boem').

Ja, zegt Johannes, wij hadden toch gezondigd. Wij waren toch schuldig. We zijn toch zondig van aard. Wij doen vanuit onszelf niet wat God vraagt. Wij hebben met elkaar de mooie wereld van God kapot gemaakt. Wij hebben door ons gedrag medemensen soms of vaak beschadigd, ook wel zonder er erg in te hebben. Wij zijn zondaren. Schuldigen. Maar wat doet God? Hij zegt: ik betaal die schade. Ik ga dat genezen. Ik vergeef je alles. Ik geef mijn Zoon die alles in orde zal maken. Kom maar, je mag mijn kind zijn. En Ik zal heel jouw leven voor je zorgen en je alles geven wat je nodig hebt voor lichaam en ziel en naar een geweldige toekomst brengen.
God weet echt nog veel beter dan wij, dat wij door de zonde slechte mensen zijn, dat we Hem niet zochten, dat we Hem niets te bieden hebben dan zondige handen en daden. Zo zijn wij van onszelf. Liefdeloos tegenover Hem en tegenover elkaar. Ja, wel een beetje liefde kunnen we geven, als het ons goed uitkomt. En God weet: Ik moet echt alles geven. Maar, o wonder, Hij doet het.
Kijk dat is Gods liefde. Genade voor zondaren. Een '1' verdienen en dan behandeld worden alsof je een '10' verdiend hebt. Ongelooflijk.
Die liefde van God is echt heel bijzonder.

En daar is de Bijbel vol van.
- Neem Adam en Eva - God zocht hen na de zondeval op en vertelt hen dat Hij echt met hen verder wil en het goed met hen zal gaan maken.
- Neem Israël. Iedere keer hebben ze weer door hun zonden er een puinhoop van gemaakt. Maar voortdurend komt God weer naar hen toe en laat weten: Ik wil een nieuw begin met jullie maken. Bekeer je en Ik zal al je zonden vergeven en je echt weer zegenen en helpen. Genade bewees God steeds weer.
- Neem de joden, die riepen: aan het kruis met Jezus. God biedt hen later zijn liefde en genade aan: vergeving van zonden en de Heilige Geest in het hart. Bekeer u en u zult het ontvangen, zegt Petrus tegen moordenaars!
- Zelfs een Paulus die de volgelingen van Jezus vervolgde. Hij krijgt een nieuwe kans. Wat een liefde van God voor mensen die Hem niet zochten.

Daar heeft Johannes het over: echt buitengewoon, die liefde, heel bijzonder. God gaf zijn Zoon voor zondaren, die Hem helemaal niet zochten. Waarom? Opdat die wereld zijn liefde zou leren kennen.

2. Die liefde is een kracht van God

En die liefde is tegelijk een kracht van God.
Want Johannes zegt: "wij hebben lief OMDAT God ons eerst heeft liefgehad." Gods liefde brengt ons in beweging. Kijk naar Zacheüs. Een van de vele voorbeelden in de Bijbel.
Een oppertollenaar. Slechterik, dief, slecht bekend bij de joden. Maar Jezus kiest ervoor hem aandacht te geven. Zacheüs ervaart iets van Gods liefde, en BOEM: hij verandert. Hij gaat vanaf dat moment anders leven, anders naar zijn geld kijken en naar zijn naasten.
- 't Zelfde met de verloren zoon in de gelijkenis. Weggelopen van huis. De helft van het kapitaal van zijn vader over de balk gegooid. Alles kwijt. Totaal weg.
Moet je kijken. Schoorvoetend gaat hij naar zijn vader. Wilt u nog een klein beetje barmhartig zijn voor mij? Wat doet die vader? Hij overlaadt zijn zoon met liefde en er wordt feest gevierd. Weer: wat een risico. Zou de jongen er geen misbruik van maken? Maar daar denkt de vader niet aan. Hij geeft zijn liefde: 'Jongen, kom thuis!' Hij krijgt van alles en er is feest.
Wat denkt u dat dat in het hart van de jongen gedaan heeft? Boem!
Ik denk niet dat hij de volgende week weer met een kapitaaltje van zijn vader de wereld in trok. Hij heeft iets geproefd van de liefde van zijn vader. En dan wil je niet meer bij die vader weg. Dan besef je: bij deze vader zit ik zo ontzettend goed. Nergens kan je het beter hebben dan bij deze vader. Bij God.

"Wij hebben lief, OMDAT God ons eerst heeft liefgehad".

De drang om anderen liefde te bewijzen, komt in je als je de liefde van God voor jou kent en ervaart. Gods liefde is een kracht van God.

Daarom laat Hij het evangelie verkondigen, dat gaat over zijn liefde. Dat Hij ten slotte zijn Zoon gaf en zijn Geest aan ons geeft. Opdat ook wij echt zijn beeld gaan vertonen en die liefde ook voor ons kenmerk wordt.

Maar de oudste zoon in de gelijkenis vindt die liefde van zijn vader te gek. Hij ergert zich aan de liefde van zijn vader.
- En veel joden, kerkleden, ergeren zich als Jezus Zacheüs en andere zondaren opzoekt. Zij kennen Gods liefde niet blijkbaar. Zij beseffen hun eigen verlorenheid niet, blijkbaar.
Daarom ergeren ze zich dat Jezus zoveel tijd en moeite geeft aan zo'n zondaar. Dat is te gek. Maar God en Jezus doen het.
En de teruggekeerde zoon en Zacheüs en allen die Gods goedheid en liefde geproefd hebben beseffen des te sterker: wat was ik dom toen ik bij God wegliep. Ik wil dat nooit meer doen.

Ja, inderdaad, wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.

3. Die liefde maakt ons echt anders

En zo worden wij door die liefde veranderd. Die liefde is in onze harten uitgestort. En de Heilige Geest wil die liefde in ons doen opvlammen. En zo gaan we ook iets van die liefde bewijzen aan onze naasten, aan onze broeders en zusters. We vitten niet op elkaar en blijven niet kijken naar allerlei fouten, tekortkomingen en zonden. Zo wordt het in de kerk warm en veilig. Je kan er open zijn. Want we zijn er op gericht elkaar iets van Gods liefde te laten proeven en willen iets van Gods genade aan elkaar doorgeven. We zoeken zo altijd de opbouw van die anderen, net als God, zelfs als die ander ons schade aanbracht.
Nee, dat gaat niet zomaar. Het komt niet uit onze eigen natuur op. Maar hoe meer we de liefde van God voor ons leren kennen, des te meer gaan we ook diezelfde liefde doorgeven. Door het geloof overwinnen we de wereld, ook de zondige wereld in ons hart.
En de Geest, de Heilige Geest is ons gegeven, om ons te helpen in ons leven die wonderlijke liefde vorm te geven naar elkaar.

Nee, liefhebben zoals Johannes bedoeld is niet dat oppervlakkige aardig zijn voor elkaar. Natuurlijk, dat ook. Maar Johannes bedoelt de liefde die bereid is offers te brengen voor de ander, als dat even nodig is. De liefde die royaal bereid is het goede voor anderen te zoeken, ook als die anderen dat misschien niet voor jou doen.
Heb lief, zo zegt ook de Here Jezus, zoals Ik jullie lief heb.
Heb lief, zegt Paulus, met die liefde waarmee ook Jezus zich offerde op Golgota, voor jou en mij. Terwijl wij Jezus en God niet zochten. Hij gaf zich voor ellendelingen, om hen te verlossen en te overtuigen van Gods liefde.

O wonderlijke liefde van God. God heeft ons lief en DAAROM hebben wij lief. God heeft ons tot in het diepst van ons hart overtuigd van de grootheid van zijn liefde. Onze liefde is gevolg van Gods werk aan ons hart.

Zo, dankzij Gods werk voor ons en aan ons, begint die wonderlijke liefde ook kenmerk te worden van de gelovigen, zegt Johannes. Ook wij worden bereid te zegenen en genade te geven aan naasten die het niet verdiend hebben. Waar je misschien niet emotioneel warm voor loopt.
"Heb lief wie u vervolgen, bid voor wie je het leven zuur maken", zegt Jezus. En hoe meer we Gods liefde kennen hoe minder vreemd we die oproepen vinden. Ja, we gaan ervoor kiezen zo liefde te bewijzen, tegen ons eigen vlees, eigen gevoelens in.

Deze liefde gaat echt veel verder dan de liefde die in de wereld gangbaar is. Het is liefde bewijzen als God, als Jezus. Ongelooflijk wonderlijk en heerlijk. Geve de Here ons dat we daar allen in mogen groeien en toenemen. Tot eer van Hem, tot vreugde van onszelf en tot verbazing van onze naasten.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar