Preken die Spreken
  Zoeken op: Woord - Bijbeltekst - Thema - Predikant  
 

Taal

 
  Preken die Spreken wordt gesponsord door:Justo Webdiensten  
[Preken die Spreken (Nederlands): 297 - Thema's: 173 - Combinaties: 779]

Zoeken op thema

Hieronder vindt u een index op thema. Als u in het zoekscherm een andere taal aangeeft, krijgt u een thema-index van preken in de gekozen taal.

Index op thema:

Onderwerp: Preken die Spreken in Nederlands:
Aanwezigheid van God Exo13v17
Adventstijd 2Kon20v11 (Deel 2) - Jes11v01 - Jer31v31 - Mat01v17 (Deel 1) - Luc01v16
Ambtsdragers (christenen, oudsten, diakenen) Zie 'Bevestiging van ambtsdragers', 'Herderlijke zorg' en 'Diaconale zorg'
Zondag 12-3
Astrologie Dan02 (Deel 2) - Mat02v09 (Deel 3) - Mat02v11
Avondmaal Jer31v31-2 (Deel 5) - Han02v42 - Zondag 28 - Zondag 31
Avondmaal (Naverwerking van het ~) Zie ook 'Avondmaal'
Neh08v11b (Deel 5)
Avondmaal (Voorbereiding op het ~) Zie ook 'Avondmaal'
Simson (Deel 3) - 2Kon20v19-2 - Neh05 (Deel 4) - Zondag 11 (Deel 4) - Zondag 31
Beeld van God
Bekering Gen29v01 (Deel 5) - Simson (Deel 2) - 1Sa07v02 (Deel 4) - 1Sa07v12 (Deel 5) - 1Kon17v01 (Deel 1) - Sef02v01 (Deel 2) - Luc15v12 - Luc23v31 - Han10v15 (Deel 1) - 1Jo04v19 (Deel 1) - Zondag 07 - Zondag 09 - Zondag 32 - Zondag 33 - Zondag 33-1 - Zondag 33-2
Belijdenis van geloof Rom08v10
Belijdenis van schuld Zie ook 'Berouw'
Jak05v15b - Zondag 23
Bemoediging Zie 'Troost'
Beproeft de geesten Zie ook 'Strijd (Geestelijke ~)'
Beproeving Zie ook 'Heilsplan (Gods ~)' of 'Verzoeking'
Gen22v01 - Exo13v17 - Mat04v01 - Efe06v17a (Deel 6) - Jak01v06b
Bergrede Mat05v10 - Mat05v13 - Mat05v48 (Deel 1) - Mat06v33 (Deel 2) - Mat07v13 (Deel 3)
Berouw Zie 'Bekering', 'Schuld', en 'Nederigheid'
Bestuur (Gods ~) Zie 'Voorzienigheid van God' of 'Heilsplan (Gods ~)'
Bezetenheid Zie ook 'Satan'
Mar09v14
Biddag (Bidstond voor gewas en arbeid) Deu08v03b - 1Kon17v01 (Deel 1) - Mat07v07
Bidden Zie 'Gebed (Over het ~)'
Dankbaarheid 2Kon20v19 (Deel 3) - Jon04v09 - Luc17v11-2 - Zondag 32-2
Dankdag 2Kon20v19 (Deel 3) - Luc17v11 - Efe05v20
Diaconale zorg Luc10v38 (Deel 1)
Discipelschap Zie ook 'Wandelen met God'
Gen27v01 (Deel 3) - 1Sa16v07 - Mat19v27 - Mar03v31 - Discipel
Dood Ps073v26 - Joh11v01 - Joh11v25
Doodslag Zie ook 'Dood'
Doop (Mijn ~) Zie ook 'Verbond (Oude en nieuwe ~)'
Gen17v09 (Deel 2) - Mat28v18 (Deel 1) - Mar04v09 - Han16v31 (Deel 3) - Tit03v05 (Deel 4) - Zondag 26
Drie-enigheid
Duivel Zie 'Satan'
Echtheid Zie 'Oprechtheid'
Echtscheiding Zie ook 'Huwelijk'
Mat19v11
Eed Zondag 37
Eenzaamheid Ps142 - Ps142v04 (Deel 7) - Mat08v01
Eredienst Ezr03v10 - Ps051v16 (Deel 5)
Erfgenaam van het eeuwige leven Zie 'Kind van God zijn'
Evangelisatie Zie 'Getuigen (van Christus)'
Gebed (Over het ~) Zie ook 'Luisteren naar God', 'Anders - Preken met gebed(en)' en 'Anders - Preken met gebedsaandachtspunten'
Num14v13 (Deel 2) - 2Sa12v15b - 1Kro04v09 - Neh01 (Deel 1) - Neh02v20 (Deel 2) - Neh04 (Deel 3) - Dan06 (Deel 6) - Dan09 (Deel 8) - Mat07v07 - Mar01v35 - Luc23v34a - Han12v01 - Han12v01-2 - 1Ti02v01 - Jak05v13 - Jak05v14 - 1Jo05v14 - Zondag 45 - Zondag 47 - Zondag 49
Gebedsgenezing Zie ook 'Genezing'
Jak05v14 - Jak05v14-2
Geduld (Gods ~) Hos01v02
Geest (Werk van de ~) Zie ook 'Aanwezigheid van God', 'Pinksteren', 'Profetie', en 'Vruchten van geloof'
Num11v19b - Han10v34 (Deel 2) - Han11v18 (Deel 3) - Rom14v17 - 1Kor12v04 - 1Kor14v25c - 1Te05v19 - Zondag 20-2
Geestelijke Wapenrusting Zie ook 'Strijd (Geestelijke ~)'
Neh04 (Deel 3) - Efe06v10 (Deel 1) - Efe06v12 (Deel 2) - Efe06v14a (Deel 3) - Efe06v14b (Deel 4) - Efe06v15 (Deel 5) - Efe06v17a (Deel 6) - Zondag 52
Geloof (Leven uit ~) Zie 'Wandelen met God'
Geloof (Over ~) Neh08v11b (Deel 5) - Ps016 - Mat13v01 - Zondag 25
Gemeente Zie ook 'Eredienst' en 'Kerk'
Neh05 (Deel 4) - Han02v42 - Rom01v11 - 1Kor12v04 - Gal03v28 - Efe04v32 (Deel 3) - Jak05v15b - 1Pe02v04-2 - Zondag 20-2
Genade Gen25v19 (Deel 1) - Gen28v10 (Deel 4) - Gen29v01 (Deel 5) - Gen31 (Deel 6) - Gen32v22 (Deel 7) - Gen35v01 (Deel 8) - Num14v13 (Deel 2) - Hos02v15 - Jon04v09 - Rom10-11 (Deel 2) - 1Jo03v20 (Deel 2) - 1Jo04v19 (Deel 1) - Zondag 34
Genezing Zie ook 'Gebedsgenezing', 'Reiniging' en 'Ziekte'
Mar02v01 - Luc17v11-2 - Jak05v14-2
Genieten Pre11v07 (Deel 1) - Rom14v17
Getuigen (van Christus) Rom01v01 (Deel 1) - Rom01v16
Goede Vrijdag Zie ook 'Pasen (Periode voor ~)'
Luc23v31 - Luc23v34a - Rom06v06
Goede werken Zondag 32-2
Haat van de wereld Mat02v19 (Deel 6) - Mat05v10
Heiliging Zie 'Wandelen met God'
Heilsplan (Gods ~) Zie ook 'Voorzienigheid van God'
Gen09v09 - Gen12v01 - Gen22v01 - Gen49v08 - Gen49v18 - Ric11v01 - 1Sa01v11 (Deel 1) - Ezr01v01 - Est09-10 (Deel 4, slot) - Mat01v17 (Deel 1) - Mat02v13 - Luc02v29 - Rom08v28 - Rom11b (Deel 3) - Efe01v03 - 1Pe02v09-2 - Zondag 31-2
Hemelvaart Han01v06 - Zondag 18-1
Herderlijke zorg Zie ook 'Liefde tot de naaste'
Jak05v14 - Jak05v14-2
Hoogmoed Zie ook 'Nederigheid'
Dan04 (Deel 4)
Hoop Ps126
Hulp zoeken bij God Gen32v22 (Deel 7) - Ps142
Huwelijk Zie ook 'Liefde', 'Liefde en seksualiteit', en 'Echtscheiding'
Hoo06v03-2 - Mat19v11 - Zondag 41-2 - Zondag 41-3
Israls positie Rom09 (Deel 1) - Rom10-11 (Deel 2) - Rom11b (Deel 3)
Jeugd Pre11v07 (Deel 1)
Kerk Zie ook 'Gemeente'
1Kon08v10 - Est02-04 (Deel 2) - 1Pe02v09 - Zondag 21
Kerst Mat01v22 (Deel 2) - Mat02v09 (Deel 3) - Mat02v11 - Luc02v06 - Luc02v29
Kerst (Periode na ~) Mat02v13 - Mat02v14 (Deel 4) - Mat02v16
Kerst (Periode voor ~) Zie 'Adventstijd'
Joh03v16
Kind van God zijn Zie ook 'Wandelen met God'
Dan01 (Deel 1) - Mat02v14 (Deel 4) - Luc12 - Gal03v26 - Zondag 42
Kinderdoop Zie 'Doop (Mijn ~)'
Koninkrijk van God (Ingaan in ~) Mat07v13 (Deel 3) - Zondag 31
Leiding van God Zie ook 'Wil (Gods ~)'
2Sa12v15b - Spr03v05-2
Leidsman Jezus Zie ook 'Discipelschap'
Mat04v01 - Heb12v01
Liefde Zie ook 'Liefde en seksualiteit'
Hoo02v02 (Deel 1) - Zondag 41 - Zondag 41-3
Liefde (Gods ~) Gen28v10 (Deel 4) - 2Kon18v07 (Deel 1) - Hos02v13 - Hos02v15 - Mat02v14 (Deel 4) - Luc12 - Joh03v16 - 1Jo03v20 (Deel 2) - 1Jo04v16b (Deel 2) - 1Jo04v19 (Deel 1) - Zondag 04 - Zondag 14-2
Liefde en seksualiteit Hoo06v03 (Deel 2) - Hoo06v03-2 - Hoo08v06 (Deel 3) - Hoo08v08 - 1Kor06v18a - 1Te04v03 - Liefde1 (Deel 1: De kleren van de verlossing) - Liefde2 (Deel 2: Zuivere liefde heeft haar eigen tijd) - Liefde3 (Deel 3: Bewaard voor de vreemde vrouw)
Liefde tot God Mat17v01 - Zondag 20-2
Liefde tot de naaste Mat09v35 - Zondag 40 - Zondag 42
Lijden in/van de wereld Zie ook 'Verzoeking'
1Kon17v01 (Deel 1) - Mat05v10 - Luc13v01 (Deel 2) - Han12v01-2 - Efe06v17a (Deel 6)
Lijden van Jezus Zie 'Goede Vrijdag', 'Pasen (Periode voor ~)', en 'Pasen'
Liturgie Zie 'Eredienst'
Luisteren naar God Zie ook 'Wil (Gods ~)' en 'Gebed (Over het ~)'
Num14v20 (Deel 3) - 1Sa03v01 (Deel 2) - 1Sa04v01b (Deel 3) - Luc08v16 - Rom01v05 (Deel 2) - Zondag 49
Man-vrouw Gal03v28
Middelaar Jezus Zie ook 'Pasen', 'Pasen (Periode voor ~)' en 'Verlossing door Christus / God'
Joh11v21 (Deel 2) - Zondag 06 - Zondag 06-2 - Zondag 11 (Deel 4) - Zondag 14 - Zondag 14-2
Naam (Gods ~) Zondag 47
Nederigheid Dan05 (Deel 5)
Nieuw leven Zie 'Reiniging' ( - Rechtvaardiging door God / Gods genade) / Zie 'Wandelen met God' ( - Heilig leven voor / met God)
Zondag 12
Oordeel (Gods ~) Simson (Deel 4) - Sef01v12 (Deel 1) - Sef02v01 (Deel 2) - Sef03v12 (Deel 3) - Luc13v01 (Deel 2) - Zondag 04-2 - Zondag 14-2
Oprechtheid Zie ook 'Zelfonderzoek: ken je hart!'
Mat05v06 - Heb10v26-2 - Gaaf (Deel 1) - Gaaf (Deel 2) - Zondag 24
Opstanding van Jezus Zie 'Pasen'
Ouderdom Pre12v01 (Deel 2)
Overgave Zie 'Toewijding'
Pasen Zie ook 'Middelaar Jezus'
Luc24v13 - Joh20v16 - Rom01v04 - Zondag 04-2
Pasen (Periode na ~) Zie ook 'Nieuw leven'
Kol03v01
Pasen (Periode voor ~) Zie ook 'Goede Vrijdag'
Ps003v09 (Deel 1) - Mat17v01 - Mar10v45 - Luc10v38 (Deel 1) - Joh11v01 - Joh11v21 (Deel 2) - Joh12v01 (Deel 3)
Pinksteren Jes44v03 - Han02v38 - Rom08v10 - Rom14v17
Pinksteren (Periode na ~) Han10v15 (Deel 1) - Han10v34 (Deel 2) - Han11v18 (Deel 3) - Ope21v09
Pinksteren (Voorbereiding op ~) Rut1a (Deel 1) - Rut1b-2a (Deel 2) - Rut2b-3a (Deel 3) - Rut3b (Deel 4) - Rut3c-4 (Deel 5, slot)
Profetie Zie ook 'Geest (Werk van de ~)'
Num11v19b - 1Kor14v25c - 1Te05v19
Rechtvaardiging Rom10-11 (Deel 2) - Zondag 04
Redding Zie 'Heilsplan (Gods ~)' en 'Verlossing door Christus' en 'Reiniging'
Han10v15 (Deel 1)
Reiniging Zie ook 'Genade' en 'Verlossing door Christus / God'
Gen35v01 (Deel 8) - Jer02v13 (Deel 2) - Luc05v12 - Han10v15 (Deel 1) - Han11v18 (Deel 3) - Han11v18 (Deel 3) - Efe04v24 - Gaaf (Deel 2)
Richtsnoer Zie 'Wet'
Roddel Zie 'Vals getuigenis'
Rouw Mat02v17 (Deel 5)
Rust vinden Gen04v24 - Gen28v12 - Gen31 (Deel 6) - Gen32v22 (Deel 7) - 1Sa01v11 (Deel 1) - 2Kon02v01 - 2Kon13v04 - Ps052v10 (Deel 6) - Mat11v25 - Jak05v13 - Ope21v09 - Zondag 11 (Deel 4) - Zondag 32
Sabbat Zie ook 'Zondag(srust)'
Satan Zie ook 'Bezetenheid' en 'Geestelijke wapenrusting'
Neh04 (Deel 3) - Mar09v14 - Luc04v01 - Efe06v12 (Deel 2) - Zondag 52
Schuilen bij God Ps034v09 (Deel 3) - Sef03v12 (Deel 3)
Schuld Zie 'Berouw', 'Zonde(n)' en 'Vergeving van zonde'
Seksualiteit Zie 'Liefde en seksualiteit'
Soevereiniteit (Gods ~) Rom09 (Deel 1)
Spot door de wereld Zie 'Haat van de wereld'
Stelen
Stilte Ps131v02
Strijd (Geestelijke ~) Zie ook 'Geestelijke Wapenrusting'
1Sa01v11 (Deel 1) - Efe06v10 (Deel 1) - Efe06v12 (Deel 2) - Efe06v14a (Deel 3) - Efe06v14b (Deel 4) - Efe06v15 (Deel 5) - Efe06v17a (Deel 6)
Toewijding Gen39v02 - Exo14v29 - 2Kon18v07 (Deel 1) - Ps030v12 (Deel 2) - Hos02v13 - Mat02v14 (Deel 4) - Mat06v33 (Deel 2) - Efe04v24 - Gaaf (Deel 1) - Gaaf (Deel 2) - Zondag 12
Toorn van God Rom01v18
Troost Mat02v17 (Deel 5) - Joh08v58 - Rom01v11 - Zondag 01 - Zondag 23
Tucht en terechtwijzing van de Here Hos01v02 - Zondag 31 - Zondag 31-2
Twijfel Zie ook 'Zekerheid (Geloofs~)'
Jak01v06b
Uitverkiezing Gen25v19 (Deel 1) - Rom09 (Deel 1) - Efe01v03
Vals getuigenis
Vasten Zondag 45
Verantwoordelijkheid (Eigen ~) Gen25v27 (Deel 2) - 2Kon20v19-2 - Neh02v20 (Deel 2) - Neh04 (Deel 3) - Spr03v05-2
Verbond (Oude en nieuwe ~) Gen09v09 - Gen17v09 (Deel 2) - Joz04v20 - Jer31v31 - Mat28v18 (Deel 1) - Han16v31 (Deel 3) - Tit03v05 (Deel 4)
Vergeving van zonde Zie ook 'Zonde(n)' en 'Verlossing door Christus / God'
Num14v13 (Deel 2) - Num14v20 (Deel 3) - 2Sa12v01 - 2Sa12v13 - 2Sa12v15b - Ps032v05 - Ps051v19 (Deel 1) - Hos01v02 - Mar02v01 - Luc17v03 (Deel 4) - Efe04v32 (Deel 3) - 1Jo01v09 - 1Jo03v20 (Deel 2) - Vrijheid - Zondag 23 - Zondag 51
Verloren zoon Zie 'Bekering'
Verlossing door Christus / God Zie ook 'Heilsplan (Gods ~)'
Gen49v18 - Num14v20 (Deel 3) - 2Sa12v13 - 2Kon13v04 - Ps003v09 (Deel 1) - Dan03 (Deel 3) - Sef03v12 (Deel 3) - Mar02v01 - Mar06v53 - Joh05v14 - Joh11v25 - Rom01v16 - Heb10v26-1 - Vrijheid
Verootmoedigen Zie 'Nederigheid'
Vertrouwen op God Zie ook 'Geloof (Over ~)' en 'Rust vinden'
Gen12v01 - Gen22v01 - Gen22v09 - Gen31 (Deel 6) - Num13v27 (Deel 1) - Simson (Deel 3) - 1Sa07v12 (Deel 5) - 2Kon02v01 - Ezr01v01 - Ps016 - Ps052v10 (Deel 6) - Pre07v13 - Mat08v05 - Mar09v14-2 - Luc12 - Joh11v21 (Deel 2) - Han16v25
Vervolging Zie 'Lijden in/van de wereld'
Verzoeking Zie ook 'Beproeving' of 'Satan'
Spr04v23 - Mat04v01 - Luc04v01 - Jak01v06b - Zondag 52
Volgen van Jezus Zie 'Discipelschap'
Volharding in het geloof Gen39v02 - Jer02v13 (Deel 2) - Dan03 (Deel 3) - Dan06 (Deel 6) - Efe06v14a (Deel 3) - Heb06v04 - Heb12v01 - Zondag 09
Voorzienigheid van God Ezr01 - Est01-02 (Deel 1) - Ps139v13 - Spr03v05 - Amo03v03 - Mar04v35 - Efe06v17a (Deel 6) - Zondag 10 - Zondag 10-2 (Deel 3)
Vrede van God Zie ook 'Rust vinden'
Efe06v15 (Deel 5)
Vruchten van geloof Zie ook 'Heilsplan (Gods ~)' en 'Wandelen met God'
Jer38v12 - Kol03v01 - Zondag 24
Wandelen met God Zie ook 'Kind van God zijn', 'Discipelschap', 'Vruchten van geloof', 'Heilsplan (Gods ~)', 'Toewijding', en 'Verantwoordelijkheid (Eigen ~)'
Gen05v21 - Gen22v09 - Num13v27 (Deel 1) - Deu07v12 - Simson (Deel 1) - Simson (Deel 2) - 1Sa04v01b (Deel 3) - 2Kon20v19-2 - Ps016 - Ps042v05 (Deel 4) - Ps119v17 - Spr04v23 - Pre07v13 - Mat05v48 (Deel 1) - Joh05v14 - Han02v38 - Rom01v04 - Kol03v01 - 1Te04v03 - 1Te04v03a - Heb11v05 - Gaaf (Deel 1) - Zondag 07 - Zondag 20 - Zondag 32 - Zondag 33 - Zondag 33-2
Wederkomst van Christus Dan07 (Deel 7) - Mat01v17 (Deel 1)
Wet Deu07v12 - Rut3c-4 (Deel 5, slot) - Ps019v15 - Ps119v17 - Mat05v48 (Deel 1) - Zondag 34
Wetticisme Zie ook 'Genade'
Luc15v12 - Joh05v14 - Zondag 32
Wil (Gods ~) Zie ook 'Luisteren naar God', 'Voorzienigheid van God', en 'Wet'
Spr03v05 - Mar01v35
Wraak Zie 'Toorn van God'
Zegen Gen25v27 (Deel 2) - Gen27v01 (Deel 3)
Zekerheid (Geloofs~) Zie ook 'Twijfel'
Ps052v10 (Deel 6)
Zelfonderzoek: ken je hart! Zie ook 'Verantwoordelijkheid (Eigen ~)'
Gen27v01 (Deel 3) - 2Kon20v19-2 - Sef01v12 (Deel 1) - Han02v38 - Zondag 11 (Deel 4) - Zondag 12-2 (Deel 6)
Ziekenzalving Jak05v13 - Jak05v14 - Jak05v14-2
Ziekte Zie ook 'Genezing' en 'Ziekenzalving'
Mar02v01 - Mar09v14-2 - Jak05v14 - Jak05v14-2
Zondag(srust) Joh05v14
Zonde(n) Zie ook 'Vergeving van zonde'
Num14v20 (Deel 3) - 2Sa12v01 - 2Kon20v19-2 - Ps032v05 - Ps051v16 (Deel 5) - Ps051v19 (Deel 1) - Spr04v23 - Mar02v01 - Rom08v10 - 1Te04v03 - Heb06v04 - Jak05v14 - Jak05v14-2 - 1Jo01v09 - Zondag 23

Index op thema - Anders:

Onderwerp: Preken die Spreken in Nederlands:
Bevestiging van ambtsdragers Zie ook 'Ambtsdragers (christenen, oudsten, diakenen)'
Rom01v05 (Deel 2)
Bevrijdingsdag Vrijheid
Catechismus Zie 'Zondagen (Heidelbergse Catechismus)'
Dovendienst Jes11v01
Herfsttijd Efe04v24
Islam
Moederdag
Oud en Nieuwjaar Zie ook 'Kerst (Periode na ~)'
Pre07v13 - Mat08v05 - Efe06v14b (Deel 4)
Preken met Duitse vertaling
Preken met Engelse vertaling Gen05v21 - Gen28v12 - Gen49v08 - Ps042v05 (Deel 4) - Ps052v10 (Deel 6) - Ps142 - 1Jo04v19 (Deel 1)
Preken met Franse vertaling Num13v27 (Deel 1) - Hoo08v08 - Han12v01
Preken met Voor de kinderen Hoo02v02 (Deel 1) - Luc02v29 - Zondag 40
Preken met begeleider of samenvatting Gen09v09 - Gen28v12 - Num13v27 (Deel 1) - Deu08v03b - 2Kon20v19-2 - Ps051v19 (Deel 1) - Ps131v02 - Spr03v05-2 - Pre11v07 (Deel 1) - Pre12v01 (Deel 2) - Hoo02v02 (Deel 1) - Hoo06v03 (Deel 2) - Hoo06v03-2 - Hoo08v06 (Deel 3) - Jer31v31 - Hos01v02 - Hos02v15 - Mat08v01 - Mar03v31 - Mar10v45 - Luc02v29 - Luc12 - Luc15v12 - Luc17v03 (Deel 4) - Han02v38 - Rom09 (Deel 1) - Efe04v32 (Deel 3) - Efe06v17a (Deel 6) - Heb10v26-2 - Jak05v13 - 1Jo03v20 (Deel 2) - Zondag 22 - Zondag 31-2 - Zondag 33-2 - Zondag 40 - Zondag 41-2
Preken met benodigdheden 1Kro04v09 - Pre07v13 - Jer31v31 - Dan02 (Deel 2) - Dan05 (Deel 5) - Dan07 (Deel 7) - Sef01v12 (Deel 1) - Mat07v07 - Joh03v16 - Joh12v01 (Deel 3) - Rom01v01 (Deel 1) - Rom08v10 - Rom08v28 - Efe06v10 (Deel 1) - Efe06v14a (Deel 3) - Efe06v15 (Deel 5) - Efe06v17a (Deel 6) - 1Te04v03a - 1Te05v19 - 1Pe02v04-2 - Zondag 20 - Zondag 24 - Zondag 32-2
Preken met discussiepunten / verwerkingsvragen Num13v27 (Deel 1) - Mat05v06 - Luc12 - Luc17v03 (Deel 4) - Efe04v32 (Deel 3) - 1Te04v03a - 1Jo03v20 (Deel 2) - Ope21v09 - Gaaf (Deel 1)
Preken met gebed(en) Joz04v20 - 2Kon18v07 (Deel 1) - 2Kon20v19 (Deel 3) - Neh01 (Deel 1) - Neh02v20 (Deel 2) - Neh04 (Deel 3) - Neh08v11b (Deel 5) - Ps003v09 (Deel 1) - Ps034v09 (Deel 3) - Ps042v05 (Deel 4) - Ps051v16 (Deel 5) - Ps051v19 (Deel 1) - Ps052v10 (Deel 6) - Ps073v26 - Ps119v17 - Ps142v04 (Deel 7) - Spr03v05 - Hoo06v03 (Deel 2) - Jes11v01 - Jer31v31 - Hos01v02 - Mat02v11 - Mat02v16 - Mat07v07 - Mat11v25 - Mar01v35 - Mar02v01 - Mar09v14 - Mar09v14-2 - Luc17v03 (Deel 4) - Luc17v11-2 - Han12v01-2 - Rom01v01 (Deel 1) - Rom01v11 - Rom01v16 - Rom01v18 - Rom09 (Deel 1) - Efe04v32 (Deel 3) - Kol03v01 - 1Ti02v01 - Jak05v13 - Jak05v14 - 1Pe02v04-2 - 1Pe02v09-2 - 1Jo01v09 - 1Jo03v20 (Deel 2) - Ope21v03 - Zondag 09 - Zondag 22
Preken met gebedsaandachtspunten Gen17v09 (Deel 2) - Gen22v09 - 1Sa01v11 (Deel 1) - 1Sa03v01 (Deel 2) - 1Sa04v01b (Deel 3) - 1Sa07v02 (Deel 4) - 1Sa07v12 (Deel 5) - 2Kon13v04 - Ps030v12 (Deel 2) - Ps032v05 - Ps139v13 - Pre11v07 (Deel 1) - Pre12v01 (Deel 2) - Sef01v12 (Deel 1) - Sef02v01 (Deel 2) - Sef03v12 (Deel 3) - Mat01v17 (Deel 1) - Mat01v22 (Deel 2) - Mat02v09 (Deel 3) - Mat02v14 (Deel 4) - Mat02v17 (Deel 5) - Mat02v19 (Deel 6) - Mat05v10 - Mat28v18 (Deel 1) - Luc02v29 - Luc17v11 - Han16v31 (Deel 3) - Rom14v17 - Gal03v28 - Efe04v24 - Tit03v05 (Deel 4) - Ope21v09 - Zondag 14 - Zondag 20 - Zondag 26 - Zondag 45 - Zondag 52
Preken met kinderwerkblad Zie ook 'Anders - Preken met Voor de kinderen'
Spr03v05 - Mar01v35
Preken met leesrooster Num13v27 (Deel 1) - Jer01 (Deel 1) - Jer02v13 (Deel 2) - Jer31v31-2 (Deel 5) - Hos02v15 - Luc12 - Rom09 (Deel 1) - Zondag 10-2 (Deel 3) - Zondag 11 (Deel 4) - Zondag 31-2
Preken toegespitst op kinderen Zie ook 'Preken met kinderwerkblad' en 'Anders - Preken met Voor de kinderen'
Joz04v20 - Ezr01v01 - Ezr03v10 - Neh01 (Deel 1) - Neh02v20 (Deel 2) - Neh04 (Deel 3) - Neh05 (Deel 4) - Neh08v11b (Deel 5)
Vakantieperiode
Zomertijd Ps019v15
Zondagen (Heidelbergse Catechismus) Deu07v12 - 1Kon17v01 (Deel 1) - Luc13v01 (Deel 2) - Gaaf (Deel 2) - Zondag 01 - Zondag 04 - Zondag 04-2 - Zondag 06 - Zondag 06-2 - Zondag 07 - Zondag 09 - Zondag 10 - Zondag 10-2 (Deel 3) - Zondag 11 (Deel 4) - Zondag 12 - Zondag 12-2 (Deel 6) - Zondag 12-3 - Zondag 14 - Zondag 14-2 - Zondag 18-1 - Zondag 18-2 - Zondag 20 - Zondag 20-2 - Zondag 21 - Zondag 22 - Zondag 23 - Zondag 24 - Zondag 25 - Zondag 26 - Zondag 28 - Zondag 31 - Zondag 31-2 - Zondag 32 - Zondag 32-2 - Zondag 33 - Zondag 33-1 - Zondag 33-2 - Zondag 34 - Zondag 37 - Zondag 40 - Zondag 41 - Zondag 41-2 - Zondag 41-3 - Zondag 42 - Zondag 45 - Zondag 47 - Zondag 51 - Zondag 52
 
 
Neem je tijd voor God.