Preken die Spreken
  Zoeken op: Woord - Bijbeltekst - Thema - Predikant  
 

Taal

 
  Preken die Spreken wordt gesponsord door:Justo Webdiensten  
[Preken die Spreken (Nederlands): 297]

Zoeken op bijbeltekst

Hieronder vindt u een index op bijbeltekst. Als u in het zoekscherm een andere taal aangeeft, krijgt u een index van preken in de gekozen taal.

Oude Testament

Preken die Spreken in Nederlands: Titel:
Gen04v24 God helpt zwakke mensen
Gen05v21 Wie wandelt met God loopt vroeg of laat de hemel binnen
Gen09v09 Gered en vergeven als door vuur heen
Gen12v01 De HERE wil in Abram een nieuw begin maken
Gen17v09 (Deel 2) De kinderdoop (Deel 2: God verbindt zich aan Abraham en zijn kinderen)
Gen22v01 Beloofd is beloofd
Gen22v09 Leef uit het geloof
Gen25v19 (Deel 1) Jakob (Deel 1: Gods verrassende keuze is genade)
Gen25v27 (Deel 2) Jakob (Deel 2: Esau blijft verantwoordelijk voor zijn daden)
Gen27v01 (Deel 3) Jakob (Deel 3: In het gevecht om Gods zegen zijn er alleen verliezers)
Gen28v10 (Deel 4) Jakob (Deel 4: Gods liefde is onvoorwaardelijk)
Gen28v12 De Here beschermt Zijn kinderen door Zijn knechten
Gen29v01 (Deel 5) Jakob (Deel 5: In Labans huis zet God Jakob vast: bekering is nodig)
Gen31 (Deel 6) Jakob (Deel 6: De God van Betel bevrijdt Jakob uit de greep van Laban)
Gen32v22 (Deel 7) Jakob (Deel 7: God brengt Jakob in de crisis van zijn leven: alleen uit genade verzoening)
Gen35v01 (Deel 8) Jakob (Deel 8: Vernieuwing is een 'must': uit genade)
Gen39v02 De Here zegent je door met je te zijn. In goede en in slechte tijden
Gen49v08 Jakob zegent Juda met Christus
Gen49v18 Wachten op Gods heil
Exo13v17 Is God een werkelijkheid in mijn alledaagse leven?
Exo14v29 Met Christus komt u er doorheen
Num11v19b Profetie (Deel 2: Klein Pinksteren in de woestijn)
Num13v27 (Deel 1) Jozua en Kaleb (Deel 1: Durf je nog?)
Num14v13 (Deel 2) Jozua en Kaleb (Deel 2: Bidden voor afhakers?)
Num14v20 (Deel 3) Jozua en Kaleb (Deel 3: Leven uit vergeving kan alleen als je leert wat zonde is)
Deu07v12 Kerk, grijp de grote kans die God u biedt!
Deu08v03b Zonder God geen leven (Biddag)
Joz04v20 Kinderen die vragen...
Ric11v01 De HERE verlost zijn volk door middel van een zondige richter
Simson (Deel 1) Simson (Deel 1: God geeft nieuwe kansen. Ook aan ons. Wees echt een (Sim)zonnetje!)
Simson (Deel 2) Simson (Deel 2: God laat ons soms gaan en -genadig maar pijnlijk- vastlopen in onze halfslachtigheid!)
Simson (Deel 3) Simson (Deel 3: Een 'beresterke slappeling' - typerend voor een zwakke gemeente van de sterke God)
Simson (Deel 4) Simson (Deel 4: Wat zeggen de puinhopen in New York en Washington de wereld en ons vandaag?)
Rut1a (Deel 1) Het evangelie van het nieuwe brood / Geloofsbelijdenis na anti-evangelisatie-aktie (Voorbereiding Pinksterfeest)
Rut1b-2a (Deel 2) De ontvangst bij God en mensen... / 'Welkom Thuis!' zegt de Koning van de Kerk tot zijn kind Ruth, dwars door alles heen
Rut2b-3a (Deel 3) Mara wordt weer zoet! / De God van levenden en doden maakt de bittere bron Noomi weer zoet
Rut3b (Deel 4) De rijke oogst op de dorsvloer
Rut3c-4 (Deel 5, slot) De wet een feest! / Het leven wordt een feest voor wie kiest voor de God van het leven en zijn feestelijke wetgeving
1Sa01v11 (Deel 1) Bidden in oorlogstijd
1Sa03v01 (Deel 2) God gaat weer spreken in de kerk
1Sa04v01b (Deel 3) Is God altijd met ons?
1Sa07v02 (Deel 4) Bekering geeft toekomst
1Sa07v12 (Deel 5) Eben-Haezer: de steen die omhoog wijst
1Sa16v07 Leer kijken zoals de Here
2Sa12v01 Zonde en schuldbelijdenis
2Sa12v13 De Here wil ons van onze zonde bevrijden
2Sa12v15b Zoek God!
1Kon08v10 De HERE komt voor altijd wonen bij zijn volk Israël
1Kon17v01 (Deel 1) Vader regeert (Deel 1: Wil God rampen?)
2Kon02v01 Ook morgen zorgt God dat de boodschap wordt doorgegeven
2Kon13v04 De HERE toont zijn hart aan Joachaz (koning van Israël)
2Kon18v07 (Deel 1) Hizkia (Deel 1: In alle tijden en in elke situatie steunt God wie van Hem houdt)
2Kon20v11 (Deel 2) Hizkia (Deel 2: God brengt echt alles in beweging voor dat ene kind van Hem)
2Kon20v19 (Deel 3) Hizkia (Deel 3: Zelfs van Hizkia leer je geen dankbaarheid)
2Kon20v19-2 Dubbel checken
1Kro04v09 Gebed van Jabes
Ezr01 De Here hergeeft zijn volk de vrijheid
Ezr01v01 In de geschiedenis met Kores laat de Here zien dat Hij doet wat Hij belooft
Ezr03v10 Feestvieren is de moeite waard als het voor de Here gaat
Neh01 (Deel 1) Nehemia leert je dat bidden fundamenteel is
Neh02v20 (Deel 2) Nehemia laat zien dat God werkt door mensenhanden
Neh04 (Deel 3) Laat je niet ontmoedigen door tegenstand maar wapen je er tegen!
Neh05 (Deel 4) Echte gemeenschap is eerlijk delen (Voorbereiding viering Heilig Avondmaal)
Neh08v11b (Deel 5) Wees blij om wat God geeft (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Est01-02 (Deel 1) Het spoor van Gods verborgen handelen
Est02-04 (Deel 2) De Kerk op het altaar: Het helse vuur ontstoken
Est04-08 (Deel 3) Het rechtvaardige ombuigingsbeleid van God
Est09-10 (Deel 4, slot) Purimfeestvieren? / Purimfeest-vieren: vreugde bedrijven over Gods verlossend bestuur
Ps003v09 (Deel 1) David verwacht alles van de HERE
Ps016 Van David kun je leren wat geloven is
Ps019v15 Het goede woord van de machtige Schepper brengt ons tot een gebed
Ps030v12 (Deel 2) De HERE wil dat in Davids huis zijn lof blijft klinken
Ps032v05 Beleden zonden zijn vergeven zonden
Ps034v09 (Deel 3) David nodigt uit Gods goedheid te proeven
Ps042v05 (Deel 4) Het geloof spreekt tegen je gevoel in
Ps051v16 (Deel 5) David bidt of hij de HERE weer mag eren
Ps051v19 (Deel 1) Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart)
Ps052v10 (Deel 6) David is zeker in God voor altijd
Ps073v26 Je bent klaar om te sterven, als je op God vertrouwt
Ps119v17 Mensen, wees gek op Gods wet!
Ps126 De HERE wendt ons lot
Ps131v02 Stilte...
Ps139v13 God is altijd met je bezig en staat altijd voor je klaar
Ps142 De gelovige roept tot de HERE om hulp
Ps142v04 (Deel 7) Davids enig houvast was de HERE die zijn weg kent
Spr03v05 Over Gods wil (Deel 2: Betrek de Here bij alles wat je doet)
Spr03v05-2 Ken de Here in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken
Spr04v23 Allemaal aan de hartbewaking!
Pre07v13 Bouw altijd op God
Pre11v07 (Deel 1) Vreugde en smart (Deel 1: Wees, samen met je Schepper, jong!)
Pre12v01 (Deel 2) Vreugde en smart (Deel 1: Wees, samen met je Schepper, jong!)
Hoo02v02 (Deel 1) De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar
Hoo06v03 (Deel 2) De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar
Hoo06v03-2 Seks, liefde en trouw
Hoo08v06 (Deel 3) De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste
Hoo08v08 Liefdesverlangen van een jonge man en een jonge vrouw als geschenk van God
Jes11v01 De Man die aan de wereld vrede geeft, krijgt zijn kracht van God
Jes44v03 Jesaja spreekt over een heerlijke toekomst, die God aan zijn volk wil geven
Jer01 (Deel 1) Jeremia (Deel 1: Taak en roeping van een profeet)
Jer02v13 (Deel 2) Jeremia (Deel 2: Blijf bij de Levensbron!)
Jer31v31 Een nieuw verbond, of: méér van hetzelfde (Periode voor Kerst)
Jer31v31-2 (Deel 5) Jeremia (Deel 5: Een avondmaalsmeditatie (Avondmaalsoverdenking))
Dan01 (Deel 1) God laat Daniël als kind van Gods Koninkrijk leven tussen de machten
Dan02 (Deel 2) Onze God de Allerhoogste heerst over astrologen en wereldheersers
Dan03 (Deel 3) Geloof overwint het geweld
Dan04 (Deel 4) Eindelijk op de knieën gebracht...
Dan05 (Deel 5) Indrukwekkend beschreven en pijnlijk gewogen
Dan06 (Deel 6) Een volhardende bidder tot God tegenover gevaarlijke leeuwen
Dan07 (Deel 7) De Mensenzoon tegenover de beesten met hun streken
Dan09 (Deel 8) Bidden om wat God beloofd heeft
Hos01v02 Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen
Hos02v13 Terug naar de eerste liefde
Hos02v15 De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot
Amo03v03 Er is geen ramp, die de Here niet bewerkt
Jon04v09 Mens-erger-je-niet als God genade geeft
Sef01v12 (Deel 1) God zoekt ons op, op Zijn dag
Sef02v01 (Deel 2) Zoek God voor Zijn dag er is
Sef03v12 (Deel 3) Wie bij God schuilt is goed uit

Nieuwe Testament

Preken die Spreken in Nederlands: Titel:
Mat01v17 (Deel 1) Het oude testament laat zien dat Jezus komt (Adventstijd)
Mat01v22 (Deel 2) In Christus komt God zelf (Kerst)
Mat02v09 (Deel 3) God roept astrologen uit de wereld (Kerst)
Mat02v11 Dwazen uit het Oosten wijzen de weg naar Jezus (Kerst)
Mat02v13 Gods heilsbeloften worden vervuld in de vlucht naar Egypte (Periode na Kerst)
Mat02v14 (Deel 4) De uittocht uit Egypte (Periode na Kerst)
Mat02v16 Kindermoord in Betlehem (Periode na Kerst)
Mat02v17 (Deel 5) Rachel is niet te troosten!
Mat02v19 (Deel 6) God leidt Zijn Zoon terug naar het land Israël (Periode na Kerst)
Mat04v01 Jezus wordt beproefd op zijn bereidheid en toewijding om zichzelf te offeren
Mat05v06 Verlangen naar (ger)echt(ig)heid
Mat05v10 Zalig de vervolgden...?
Mat05v13 De kerk mag er zijn
Mat05v48 (Deel 1) Christus geeft ons de grondwet van zijn koninkrijk
Mat06v33 (Deel 2) Christus leert ons de overgave aan zijn koninkrijk
Mat07v07 Bid, zoek en klop en je krijgt antwoord - want God is een goede Vader die het goede geeft
Mat07v13 (Deel 3) Christus wijst ons de weg van zijn koninkrijk
Mat08v01 Jezus laat je niet buitenspel staan
Mat08v05 Vertrouw je in geloof toe aan Jezus’ macht (Oud en Nieuw)
Mat09v35 Jezus is met ontferming bewogen over een wereld in nood
Mat11v25 Rust voor de hele wereld alleen bij die ene Jezus
Mat13v01 Maak je hart tot goede grond voor het Woord dat Jezus zaait
Mat17v01 Zie hoe God de Vader zijn Zoon verheerlijkt
Mat19v11 Neem de genade van Jezus aan om het vol te houden in een moeilijk huwelijk, omwille van het koninkrijk van de hemel
Mat19v27 Volg Jezus en je zult beloond worden
Mat28v18 (Deel 1) De kinderdoop (Deel 1: Leven met Christus doe je door de doop heen)
Mar01v21 Jezus toont zijn bevrijdende gezag in woord en in daad door een demon uit zijn huis te zetten
Mar01v35 Over Gods wil (Deel 1: Jezus bidt dat Hij Gods wil zal doen)
Mar02v01 Jezus toont zijn macht om ons helemaal te redden door ons te vergeven en te genezen
Mar03v31 In de schijnbaar koude omgang van Jezus met zijn familie wordt het glashelder waar het in de kerk om gaat
Mar04v09 De Here Jezus leert ons hoe belangrijk onze oren zijn
Mar04v35 De Here Jezus is Heer van alle stormen en golven in het leven!
Mar06v53 Door de genezingen laat de Here Jezus duidelijk zien dat Hij de Redder der wereld is
Mar09v14 Zonde - Ziekte - Genezing (Deel 1: Bezeten!)
Mar09v14-2 Zonde - Ziekte - Genezing (Deel 2: Wie is er echt ziek?)
Mar10v45 Jezus is geen kruiwagen, maar voorganger-kruisdrager
Luc01v16 Een weltoegerust volk voor de Here (Adventstijd)
Luc02v06 Voor wie in Jezus gelooft, is er licht (Kerst)
Luc02v29 Een oude Israëliet heeft de redding van deze wereld gezien (Kerst)
Luc04v01 Jezus Christus neemt alleen wat de Vader Hem geeft
Luc05v12 Jezus maakt je schoon
Luc08v16 Stel het gehoorapparaat van uw hart goed af!
Luc10v38 (Deel 1) Maria en Marta (Deel 1: Wees eerst een Maria, en dan pas een Marta)
Luc12 Vertrouwen in God
Luc13v01 (Deel 2) Vader regeert (Deel 2: Wat zegt Jezus bij rampen?)
Luc15v12 Ook de Vader in de hemel kan geen kind missen
Luc17v03 (Deel 4) Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven)
Luc17v11 Van danken word je beter (Dankdag)
Luc17v11-2 Om God te danken moet je bij Jezus zijn
Luc23v31 Leven wij groen of dor? (Goede Vrijdag)
Luc23v34a Aan het kruis bidt Jezus voor zijn vijanden (Goede Vrijdag)
Luc24v13 De levende Jezus wil blinden helpen geloven, zodat ze Hem gaan zien/ervaren (Pasen)
Jer38v12 De harteloze Jeruzalemmers en de barmhartige Nubiër
Joh03v16 De liefde van God (Periode voor Kerst)
Joh05v14 Feest op Sabbat - Over een genezing op Sabbat
Joh08v58 Christus plaatst onze tijd in de glans van zijn eeuwigheid
Joh11v01 Lazarus - een teken
Joh11v21 (Deel 2) Maria en Marta (Deel 2: Jezus is de opstanding en het leven)
Joh11v25 Ik ben de Opstanding en het Leven
Joh12v01 (Deel 3) Maria en Marta (Deel 3: Jezus is arm geworden, om ons rijk te maken)
Joh20v16 Hij die de dood overwon overwon die dood voor ons (Pasen)
Han01v06 Niet met lege handen (Hemelvaart)
Han02v38 'Wordt vervuld met de Geest' (Pinksteren)
Han02v42 De christelijke gemeente wordt pas gebouwd op vier pijlers
Han10v15 (Deel 1) Petrus en Cornelius (Deel 1: Het evangelie gaat over de grens van Israël)
Han10v34 (Deel 2) Petrus en Cornelius (Deel 2: De Geest stelt Petrus voor een voldongen feit)
Han11v18 (Deel 3) Petrus en Cornelius (Deel 3: Wat Christus binnenhaalt uit de heidenen wordt erkend door de kerk)
Han12v01 Bidden is broodnodig!
Han12v01-2 Open deuren
Han16v25 God toont in Filippi zijn onweerstaanbare macht om te openen
Han16v31 (Deel 3) De kinderdoop (Deel 3: God heeft recht op de gezinnen van de gelovigen)
Rom01v01 (Deel 1) Paulus stelt het evangelie voor. En hoe! (Deel 1)
Rom01v04 Pasen betekent: Jezus leeft en... maakt mijn leven anders! (Pasen)
Rom01v05 (Deel 2) Paulus stelt het evangelie voor. En hoe! (Deel 2)
Rom01v11 Leer te geven en te ontvangen - want dat wil God zegenen
Rom01v16 Schaam je niet voor het evangelie!
Rom01v18 Gods toorn treft ieder die Hem en zijn waarheid verdringt, Hem niet eert en Hem niet dankt
Rom06v06 Mee aan het Kruis, en toch: Goede Vrijdag (Goede Vrijdag)
Rom08v10 De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven (Pinksteren)
Rom08v28 God laat weten wat zijn plan / doel met ons is
Rom09 (Deel 1) God kiest zich een volk...
Rom10-11 (Deel 2) Behouden uit genade alleen
Rom11b (Deel 3) Israël niet te vergeten... / God geeft ons door Paulus inzicht in zijn heilsplan
Rom14v17 Een blijdschap die nooit meer ophoudt
1Kor06v18a Vlucht weg voor seksuele zonde!
1Kor12v04 Profetie (Deel 1: Cadeaus in de kerk)
1Kor14v25c Profetie (Deel 3: God is in uw midden)
Gal03v26 Paulus predikt de rijkdom van de zonen van God
Gal03v28 In Christus vallen de tegenstellingen weg
Efe01v03 De Here zegent ons met allerlei geestelijke zegen
Efe04v24 God zegt: Ik maak alle dingen nieuw
Efe04v32 (Deel 3) Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente)
Efe05v20 Dank aan God moet het leven beheersen (Dankdag)
Efe06v10 (Deel 1) Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 1: Hoe doe je dat?)
Efe06v12 (Deel 2) Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 2: Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd)
Efe06v14a (Deel 3) Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 3: Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!)
Efe06v14b (Deel 4) Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 4: Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar)
Efe06v15 (Deel 5) Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 5: Wees als christen gericht op vrede)
Efe06v17a (Deel 6) Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 6: De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!)
Kol03v01 Hé, gedoopte christen, zoek het nieuwe leven bij Christus in de hemel
1Te04v03 God wil de heiliging van ons seksuele leven
1Te04v03a God wil onze heiliging / opvoeding
1Te05v19 Profetie (Deel 4: Dooft de Geest niet uit)
1Ti02v01 Gemeente, wees niet zuinig in uw bidden
Tit03v05 (Deel 4) De kinderdoop (Deel 4: De doop zet ons onder de genade van Christus)
Heb06v04 God laat zijn gemeente waarschuwen voor stilstand in het geloof
Heb10v26-1 Het offer van Christus is beslissend
Heb10v26-2 Let goed op dat je niet opzettelijk zondigt, maar leef oprecht met de Here
Heb11v05 God en Henoch gaan graag met elkaar om
Heb12v01 De oproep om te volharden in de wedloop van het geloof
Jak01v06b Maak van twijfel geen levensstijl!
Jak05v13 Bid met gegronde verwachting!
Jak05v14 Zonde - Ziekte - Genezing (Deel 3a: Het wonder van de genezing op het gebed (1))
Jak05v14-2 Zonde - Ziekte - Genezing (Deel 3b: Het wonder van de genezing op het gebed (2))
Jak05v15b Zonde - Ziekte - Genezing (Deel 4: Echte gemeenschap is helen door te delen)
1Pe02v04-2 Onderwerp je aan Gods bouwstijl!
1Pe02v09 Kerk-zijn is wijzen naar God
1Pe02v09-2 Hoor van God je identiteit en je bestemming
1Jo01v09 Als je je zonden belijdt...
1Jo03v20 (Deel 2) Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 2: Genade - maar God is groter dan ons hart)
1Jo04v16b (Deel 2) Blijven bij God is: dankzij Jezus leven met de liefde
1Jo04v19 (Deel 1) Gods liefde voor ons
1Jo05v14 Christenen mogen vrijmoedig bidden
Ope14v13 Bij welke oogst wil jij horen? (Advent)
Ope21v03 Stil maar, verwacht maar, God maakt alles nieuw
Ope21v09 Johannes ziet het Nieuwe Jeruzalem van God komen

Anders

Preken die Spreken in Nederlands: Titel:
Discipel Discipel van Jezus zijn
Gaaf (Deel 1) Gaaf (Deel 1: Wat is een gewone echte / gave christen?)
Gaaf (Deel 2) Gaaf (Deel 2: Kunnen wij leven net als Jezus? Zo volkomen heilig?)
Liefde1 (Deel 1: De kleren van de verlossing) De Here geeft ons de kleren van de christelijke verlossing
Liefde2 (Deel 2: Zuivere liefde heeft haar eigen tijd) De Heilige Geest bezweert ons te wachten op de tijd van de zuivere liefde
Liefde3 (Deel 3: Bewaard voor de vreemde vrouw) Christus' wijsheid bewaart ons voor de verleidingskunst van de vreemde vrouw
Vrijheid Jezus wil ons bevrijden
Zondag 01 De God van alle vertroosting schenkt ons de enige troost in leven en sterven
Zondag 04 Het evangelie van een rechtvaardige God
Zondag 04-2 Gods boosheid respecteren en van Hem houden
Zondag 06 Wie is Jezus?
Zondag 06-2 De enige weg naar God toe
Zondag 07 Geloven in Vader
Zondag 09 Geloven in God de Schepper
Zondag 10 God is tegenwoordig / De voorzienigheid van God als kracht in deze wereld
Zondag 10-2 (Deel 3) Jeremia (Deel 3: Gods voorzienigheid, zelfs in Jeremia's 'ups and downs')
Zondag 11 (Deel 4) Jeremia (Deel 4: Verlost!)
Zondag 12 Een christen is beschikbaar voor God
Zondag 12-2 (Deel 6) Jeremia (Deel 6: Profetendienst!)
Zondag 12-3 Christen-zijn: spanning en bemoediging
Zondag 14 Gods Zoon kwam als Jezus in ons leven
Zondag 14-2 Uit liefde presteert God het om mens te worden
Zondag 18-1 De Here Jezus ging naar de hemel
Zondag 18-2 De hemelvaart van de Here
Zondag 20 De heilige Geest en onze heiliging
Zondag 20-2 De Geest zie je niet, maar je merkt Hem wel
Zondag 21 Gods openbaring over zijn kerk
Zondag 22 De hemel op aarde: wonen bij God
Zondag 23 Bevrijd van de schuldenlast
Zondag 24 Echt geloof bewijst zich in levende vrucht
Zondag 25 Het geloof komt van de Heilige Geest
Zondag 26 We staan onder de zeggenschap van God!
Zondag 28 Wie avondmaal viert laat zijn nieuwe leven onderhouden door God en door zijn Zoon
Zondag 31 Wees op tijd wakker voor de Bruidegom!
Zondag 31-2 Christus schakelt zijn kerk in bij het beheer van het heil
Zondag 32 U mag rust vinden in Gods goede werken
Zondag 32-2 Een verlost Christen moet dankbaar zijn
Zondag 33-1 De ware bekering van de mens
Zondag 33-2 Je bekeren is opstaan en naar je Vader gaan
Zondag 33 God roept ons allen op tot dagelijkse bekering
Zondag 34 De wet van onze God is mooi
Zondag 37 Maak de naam van uw Vader niet te schande
Zondag 40 Als kind van God moet je wel oog hebben voor de mensen in zijn wereld
Zondag 41 De liefde is geen god - er is maar een god en dat is God
Zondag 41-2 Belooft u hier voor God en zijn gemeente dat u trouw zult zijn?
Zondag 41-3 Liefde naar Gods bedoeling
Zondag 42 Omgaan met tijdelijke rijkdom
Zondag 45 Over bidden en vasten
Zondag 47 Gods heilige naam uitroepen
Zondag 49 Jezus leert ons vragen om totale gehoorzaamheid
Zondag 51 Er is leven na de zonde!
Zondag 52 Jezus leert ons bidden om weerbaarheid

Extra's

Introducties en samenvattingen bij Preken die Spreken in Nederlands: Titel:
1Jo03v20 (Begeleider) Begeleider: 'Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 2: Genade - maar God is groter dan ons hart)'
1Samuël1-7 (Inleiding) Inleiding op de prekenserie '1 Samuël 1-7'
1Te04v03a (Gesprekspunten) Gesprekspunten bij: 'God wil onze heiliging / opvoeding' en 'Wat is een gewone echte / gave christen?'
2Kon20v19-2 (Samenvatting) Samenvatting: Dubbel checken
Daniël (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Daniël'
Dan05 (Sheet) Sheet 'Mené Teqél Ufarsin'
Deu08v03b (Samenvatting) Samenvatting: 'Zonder God geen leven (Biddag)'
Efe04v32 (Begeleider) Begeleider: 'Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 3: Vergeef elkaar - vergeving in de gemeente)'
Efe06v17a (Begeleider) Begeleider: 'Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 6: De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!)'
Geestelijk strijden (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?'
Gen09v09 (Inleiding) Inleiding op 'Gered en vergeven als door vuur heen'
Gen28v12 (Samenvatting) Samenvatting: 'De Here beschermt Zijn kinderen door Zijn knechten'
Han02v38 (Begeleider) Preekbegeleider: 'Wordt vervuld met de Geest (Pinksteren)'
Heb10v26-2 (Samenvatting) Samenvatting: 'Let goed op dat je niet opzettelijk zondigt, maar leef oprecht met de Here'
Hizkia (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Hizkia'
Hoo02v02 (Samenvatting en Voor de kinderen) Samenvatting en Voor de kinderen: 'De liefde is schitterend, want je geniet van elkaar'
Hoo06v03-2 (Begeleider) Preekbegeleider: 'Seks, liefde en trouw'
Hoo06v03 (Samenvatting en Voor de kinderen) Samenvatting en Voor de kinderen: 'De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar'
Hoo08v06 (Samenvatting) Samenvatting: 'De liefde is sterk, maar haar Schepper is de sterkste'
Hooglied (Inleiding) Inleiding: 'Het Hooglied: een lied dat ons de liefde leert'
Hos01v02 (Samenvatting) Samenvatting: 'Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen'
Hos02v15 (Samenvatting) Samenvatting: 'De Here is geen werkgever, maar een echtgenoot'
Jak05v13 (Samenvatting) Samenvatting: 'Bid met gegronde verwachting!'
Jakob (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Jakob'
Jeremia (Inleiding) Inleiding op en historisch overzicht bij de prekenserie 'Jeremia'
Jeremia (Leesrooster) Bijbelleesrooster bij de prekenserie 'Jeremia'
Jozua en Kaleb (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Het geheim van geloofshelden - Jozua en Kaleb'
Kinderdoop (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'De kinderdoop'
Liefde (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Om de zuivere liefde'
Luc02v29 (Samenvatting en Voor de kinderen) Samenvatting en Voor de kinderen: 'Een oude Israëliet heeft de redding van deze wereld gezien (Kerst)'
Luc12 (Begeleider) Begeleider bij 'Vertrouwen in God'
Luc15v12 (Samenvatting) Samenvatting: 'Ook de Vader in de hemel kan geen kind missen'
Luc17v03 (Begeleider) Begeleider: 'Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 4: Vergeven, dwang of drang - moeten vergeven)'
Mar03v31 (UK-Samenvatting) Samenvatting van de preek over Marcus 3: 31-35: 'In the seeming cold relationship of Jesus with His family, it is becoming very clear what is the most important thing in our lives and in our churches'
Mar10v45 (Samenvatting) Samenvatting: 'Jezus is geen kruiwagen, maar voorganger-kruisdrager'
Maria en Marta (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Maria en Marta'
Mat05v06 (Discussiepunten) Stellingen en vragen bij: 'Verlangen naar (ger)echt(ig)heid'
Mat08v01 (Samenvatting in Frans) Samenvatting (in Frans): 'Jezus laat je niet buitenspel staan'
Nehemia (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Nehemia'
Num13v27 (Begeleider) Begeleider: 'Jozua en Kaleb (Deel 1: Durf je nog?)'
Petrus en Cornelius (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Petrus en Cornelius'
Pre11v07 (Samenvatting) Samenvatting: 'Vreugde en smart (Deel 1: Wees, samen met je Schepper, jong!)'
Pre12v01 (Samenvatting) Samenvatting: 'Vreugde en smart (Deel 2: Word, samen met je Schepper, oud)'
Profetie (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Profetie'
Ps051v19 (Begeleider) Begeleider: 'Ik geloof in de vergeving van zonden (Deel 1: Schuldbesef - vergeving begint bij een gebroken en verbrijzeld hart)'
Ps131v02 (Begeleider) Preekbegeleider: 'Stilte...'
Psalmen (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'De geloofsbeleving in de psalmen'
Rom09 (Begeleider) Preekbegeleider en Leesrooster: 'God kiest zich een volk...'
Samenleven (Brochure) Samenleven tot Gods eer - Bijbelse antwoorden op vragen rond relatievorming
Sefanja (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Er is redding van Gods toorn, die losbreekt op Zijn dag'
Simson (Inleiding) Inleiding op de prekenserie 'Simson'
Spr03v05-2 (Begeleider) Preekbegeleider: 'Ken de Here in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken'
Zondag 22 (Begeleider) Preekbegeleider: 'De hemel op aarde: wonen bij God'
Zondag 31-2 (Samenvatting) Samenvatting: 'Christus schakelt zijn kerk in bij het beheer van het heil'
Zondag 40 (Samenvatting) Samenvatting: 'Als kind van God moet je wel oog hebben voor de mensen in zijn wereld'
Zondag 41-2 (Begeleider) Preekbegeleider: 'Belooft u hier voor God en zijn gemeente dat u trouw zult zijn?'
Zonde - Ziekte - Genezing (Inleiding) Inleiding op 'Zonde - Ziekte - Genezing'
 
 
Neem je tijd voor God.