Preken die Spreken
  Zoeken op: Woord - Bijbeltekst - Thema - Predikant  
 

Taal

 
  Preken die Spreken wordt gesponsord door:Justo Webdiensten  

Informatie

Over de preken

Alle preken zijn geschreven door predikanten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of door predikanten van kerken die ook lid zijn van de I.C.R.C. Alle preken zijn reeds een of meerdere malen gehouden in een gereformeerde eredienst. Alle preken zijn op spelling gecontroleerd en waar nodig aangepast en verder heb ik de preken voor zover nodig en mogelijk ontdaan van 'gedateerdheid'.

Nieuwe preken zijn herkenbaar doordat deze preken een '(=nieuw)'-vermelding krijgen in de index.

Tot slot wil ik alle predikanten bedanken voor hun inzet en tijd en Hendrick van de Belt, Rik Nijenhuis, Krijn de Lange, Cor Hoff, Henk-Willem Laan, ds. Elso Venema, Hein Bertram, Addis Ababa Othow voor hun support.

Richard Vos

Missie

Dit project is bedoeld om sprekende preken aan te bieden aan iedereen die open staat om ze te lezen.

'To do'-list

Op termijn liggen er de volgende doelen:

 • Beschikbaar maken van een groter aantal sprekende preken.
  Om een preek te kunnen toevoegen aan Preken die Spreken is het volgende nodig:
  • sprekende preek
  • liturgie
  • plaats(en) waar de preek gehouden is
  • datum waarop de preek gehouden is.
  • optioneel: bijbehorende gebeden, kinderwerkbladen, samenvattingen, vertalingen, etc.
 • Uitbreiden van zoekfunctionaliteit.
 • Vormen van een redactieteam.
 • gadgets voor bezoekers en webmasters (zie Links).

Echter...

De noodzaak van Preken die Spreken is minder dan in de eerste jaren van haar bestaan: er zijn ondertussen op internet heel veel sprekende preken te vinden (zie Links).
Gezin, werk en kerk vragen ondertussen het grootste deel van mijn tijd en energie.
Dit heeft er toe geleid dat Preken die Spreken al geruime tijd niet actief meer kan worden onderhouden.

Neem voor meer informatie contact op met Richard Vos.

 
 
Neem je tijd voor God.