De Heidelbergse Catechismus (NL)

Vraag 23: Hoe luiden die artikelen?